Zásady ochrana osobných údajov

Spoločnosť K_CORP s.r.o., rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov spoločnosťou K_CORP s.r.o.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje, napríklad v rámci pracovnoprávneho vzťahu, pri poskytovaní služieb, pri predaji produktov a pri uzatváraní zmluvného vzťahu, či realizácii oprávnených záujmov.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na tejto stránke.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 1. apríla 2019.

Aplikácie Špajza ani tieto internetové stránky neukladajú žiadne vaše osobné údaje, ani ich od vás nesmú vyžadovať. Do aplikácii Špajza je taktiež zakázané zadávať osobné údaje zo strany používateľa a je to zahrnuté taktiež aj v podmienkach používania aplikácie. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme a ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Tieto internetové stránky ani aplikácia Špajza nepoužívajú cookies.

Podrobné informácie o právach dotknutej osoby vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov nájdete v dokumente: Informácia o právach dotknutej osoby.

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na osobneudaje@kcorp.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu K_CORP s.r.o., Radlinského 20/2231, 05201 Spišská Nová Ves.